Nå er rivingen i gang:

Demontering av strømtilkobling og barnehagen tømmes

Vi følger utviklingen

Neste trinn
Strømkablene til flomlysmastene kuttes.Tilbake til hovedsidenGravemaskiner og tungt utstyr fjerner mange timers dugnadsarbeid på noen dager...


Veien opp til Huset stengt, og ny vei legges rundt banen.


Barnehagen smadres av tunge maskiner.Barnehagen borte vekk. Nå står selve Corneren for tur.


Corneren frigjøres fra Banen.


Behov for arkeologisk utgraving?